top of page

Antieke Baviaanskloofberge

=
=

Die Baviaanskloof soos ons dit vandag ken, is diep gevorm deur 'n opeenvolging van geologiese gebeurtenisse wat ongeveer 140 miljoen jaar gelede, tydens die Kryt, begin is. Die opbreek van Gondwanaland in die vastelande wat ons vandag ken, het plaasgevind toe verskuiwings rofweg langs die hedendaagse kuslyne van Suid-Afrika plaasgevind het. 'n Groot spanningsfout het gevorm langs wat later as die Baviaanskloof bekend gestaan het. Die 'moderne' Baviaanskloof is ongeveer 20 miljoen jaar oud en is gedurende die Tersiêre gevorm deur erosie as gevolg van herhaalde versakking en opheffingsgebeure (Hattingh 2001).

 

In teenstelling met die steil ruwe klowe en berghange is 'n paar merkwaardige plat plato's op 'n hoogte van 650-900m. Dit is deel van wat bekend staan as die Afrika-landoppervlak, 'n ou "volwasse" landoppervlak wat oor groot dele van Afrika suid van die Sahara voorkom. Die samevloeiing van die Baviaanskloof met die Kougarivier lê op minder as 160 m bo seespieël, terwyl die hoogste punte in die gebied Scholzberg (1626 m) in die Baviaanskloofberge en Smutsberg (1758 m) in die Kougaberge is. Die topografie word oorheers deur steil hellings: slegs sowat 30% van die gebied het 'n helling van minder as 30%. Die mees algemene hellingshoek in die vallei wissel tussen 30 en 40%, maar dit bereik 60% in sommige gebiede (Illgner & Haigh 2003).

 

Die moedermateriaal van die Baviaanskloof word oorheers deur sandsteen en kwartsiete van die Tafelberggroep (TMG), vermeng met skalielae. Die grond wat op die berghange gevorm word, is vlak, as gevolg van die steilte. Hierdie gronde is relatief voedingstofarm omdat die kwarts (SiO2) waaruit die kwartsiet en sandsteen hoofsaaklik afkomstig is, voedingstofarm basismateriaal verskaf. Hierdie gronde word as Dundee-tipe geklassifiseer as gevolg van die sanderige, gestratifiseerde alluviale eienskappe (Hatting 2011, Sommeijer 2010, Draaijer 2010, Jansen 2008, Boshof 2005).

 

Die valleie word gekenmerk deur breukgebreekte kwartsiet, Bokkeveld-skalie en Enon-konglomeraat, wat relatief maklik verweer. Enon-konglomerate is redelik prominent in die Baviaanskloof-Kouga-verskuiwing, wat oos-wes in die waterskeiding loop (Draaijer 2010). Die verweerde konglomeraat word gekenmerk deur rooi klei en geronde rotse. Die rooi kleur word veroorsaak deur die ysteroksied in die sanderige matriks. Die geronde rotse behoort aan die Kaapse Supergroep-formasies.

 

Skrywers: Bart van Eck & Silvia Weel (2012)

 

 

Interessante formasies in die Baviaanskloof:

 

Skiereiland Sandsteen- die oudste formasie wat gewoonlik op hoër hoogtes en die pieke oorheers.

 

Sederbergskalie- dit skei die Skiereiland van die Goudini-formasie met 'n 10-40m breë staaf en word gewoonlik geassosieer met laerliggende nekke en saals.

 

Goudini Sandsteen- is oor die algemeen bruin van kleur en kan dikwels herken word aan die talle vlak grotte in die kranse.

 

Skurweberg Sandsteen- word geassosieer met die Hanekam en meeste van die hoër pieke van die Baviaanskloofreeks.

 

Sardiniëbaai- word gemeng met filitiese skalies en klein klippie konglomeraat. Dit kan op lae hoogtes aan die oostelike punt van die Baviaanskloof-reeks gesien word.

 

Baviaanskloof- is donker van kleur en is saam met die Sardiniëbaai-formasie relatief ongewoon.

 

'n Aantal ander formasies is teenwoordig, maar is ongeskik in die landskap. Opmerklike een sluit in die Grahamstad-formasie wat op die plat plato-oppervlaktes gevind kan word en is die Afrika-landoppervlak genoem, en dieEnon-konglomeraatformasie, 'n maroen formasie wat in dramatiese vorms erodeer, gevind by Kamerkloof.

bottom of page